Vill du ha hjälp med att arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö?
Arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö

Vill du ha hjälp med att arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö?

Har ni på ert företag hittat något bra sätt att uppfylla kraven i den nya föreskriften från arbetsmiljöverket som trädde i kraft för ett år sedan? Dvs att arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö?

Alla företag måste enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en arbetsmiljöpolicy. Hos företag med minst 10 anställda måste det vara skriftligt dokumenterat. Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” och ”Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM”

Kanske ni i likhet med många andra företag funderar på hur det ska gå till och hur ni ska få tid till det?
Att ha en skyddsrond och gå igenom den fysiska arbetsmiljön brukar inte vålla några stora problem. Att identifiera risker för stressrelaterad ohälsa är lite knivigare, särskilt som det finns mycket tabun kring stress och konflikter.
För många små företag utan egen HR-specialist kan det vara svårt att få tiden att räcka till för att sätta sig in i de här frågorna själva.
Vet ni inte var ni ska börja? eller hur ni ska göra? Känner ni att ni saknar tillräckligt med kunskap? Eller har ni helt enkelt svårt att få tiden att räcka till?
Då kan det vara idé att spara både tid och pengar genom att ta hjälp av extern kompetens.

Leanna coaching har lösningen

Leanna coaching erbjuder hjälp med att öka kunskapen på ditt företag och att identifiera risker. Vi erbjuder egna mallar för risk och konsekvensbedömning, åtgärdsplaner, arbetsmiljömål och handlingsplaner och annat som kan behövas för att arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö.
Fram till sommaren har Leanna coaching kampanj på ett paket för systematiskt arbetsmiljöarbete. Paketet består av föreläsningen ”Befria jobbet från utmattning” som passar både större och mindre grupper, workshop för riskidentifiering och en timmas konsultation inklusive mallar.

Kontakta Leanna coaching på info@leanna.se för ytterligare information eller för att boka in ett personligt möte.

Stäng meny