Bli en attraktiv arbetsgivare och behåll era kvalificerade och engagerade medarbetare, friska och glada!

Bli en attraktiv arbetsgivare och behåll era kvalificerade och engagerade medarbetare, friska och glada!

Leanna coaching hjälper ditt företag att bli en attraktiv arbetsgivare som behåller sina kvalificerade och engagerade medarbetare, friska och glada.

Enligt Gallups undersökning ”State of the Global Workplace” är endast 16% av medarbetarna i svenska företag engagerade och bidrar till att föra företaget framåt. Hela 73% är oengagerade, kommer till jobbet och gör i bästa fall det de måste medan 11% är aktivt oengagerade och på ett eller annat sätt motarbetar det egna företaget.
När man ser dessa siffror ligger det nära till hands att gissa på att många av dem som drabbas av utmattningssyndrom finns bland de engagerade 16 procenten och vad det får för konsekvenser för företagen.

Befria jobbet från utmattning

Tidiga varningssignaler på utbrändhet
En viktig parameter för att behålla dessa engagerade och kvalificerade medarbetare är alltså att befria jobbet från utmattning och annan stressrelaterad ohälsa. Leanna coaching hjälper er att förebygga sådan ohälsa genom att arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö som AFS 2015:4 föreskriver.

Utveckling och coaching

Andra viktiga parametrar för att få fler engagerade medarbetare är delaktighet, möjlighet till utveckling, medledarskap som ställer krav på engagemang. För att stötta chefer och medarbetare på vägen mot en sådan organisation hjälper Leanna till med coachinginsatser.

Medarbetare och chefer som drabbats av utmattningssyndrom behöver, på sin väg tillbaka, nyorientera sig för att inte trilla tillbaka i gamla invanda spår och bli sjuka igen. Här kan Leanna coaching också framgångsrikt bidra med effektiva coaching-insatser liksom om man märker att någon befinner sig i riskzonen för att bli sjuk.

Missa inte vårens kampanj! Gäller t o m 2017-06-30

Kampanjen innehåller ett paket med föreläsningen ”Befria jobbet från utmattning”, workshop för riskidentifiering och en timmas konsultation inkl. mallar. Paketet kostar just nu endast 7 500 kr. 

Kontakta också gärna Leanna coaching för att boka in en kostnadsfri rådgivning.

Bli en attraktiv arbetsgivare!

Vägen mot att bli en attraktiv arbetsgivare som behåller sina medarbetare friska och glada, börjar hos Leanna coaching.
Leanna coaching har även samarbetspartners inom arbetsrätt, djupgående värderingsarbete och kommunikation, allt för att kunna erbjuda er det allra bästa.

Stäng meny