Hur arbetar du med den psykosociala arbetsmiljön?

Hur arbetar du med den psykosociala arbetsmiljön?

Alla arbetsgivare vill sina medarbetare väl. Alla vet, att en förutsättning för att företaget ska blomstra, är att medarbetarna är engagerade, friska och trivs på sin arbetsplats. Alla som arbetar med ekonomi och personalfrågor vet vad sjukfrånvaro och personalomsättning kostar. Den som drabbats av utmattning vet vad det kostar i personligt lidande.

Att ha koll på den fysiska arbetsmiljön och att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete är för de flesta självklart. Den 31 mars 2016 trädde en ny arbetsmiljöföreskrift i kraft. I denna innefattas även den psykosociala arbetsmiljön. Även om de flesta vet att stress är ett problem saknar många vana att arbeta systematiskt med att förebygga psykosocial ohälsa som utmattning. Eftersom denna ofta har en koppling till hela livssituationen kan det vara svårt för arbetsgivaren att se hela bilden.

Leanna coaching erbjuder skräddarsydda utbildningspaket för chefer, HR-ansvariga och medarbetare som ett led i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. Utbildningen har ett coachande förhållningssätt där man tar fasta på den kunskap och de förutsättningar som finns i den egna verksamheten. Tillsammans med nya fakta utvecklas en plan för förebyggande av utmattning som passar det enskilda företaget och dess medarbetare.
Paketen kan även innehålla coachning av chefer och medarbetare i riskzonen samt medarbetare som kommit tillbaka efter en längre tids sjukskrivning.
All coaching sker under sekretess och i enlighet med ICFs* etiska regler och kärnkompetenser.

För mer information om utbildningspaketen, kontakta Leanna coaching eller lägg ett mail till info@leanna.se om du vill bli kontaktad.

*International Coach Federation

Stäng meny