Att förebygga utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar

Att förebygga utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar

Att förebygga utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar gör man bäst på precis samma sätt som när man förebygger fysiska skador och olyckor.

Då identifieras och bedöms risker. Hur pass allvarliga konsekvenserna skulle bli och sannolikheten att de ska inträffa. Därefter fattas beslut om lämpliga åtgärder. Målsättningen är alltid att inga medarbetare ska drabbas. Riskerna kan vara allt från allergiframkallande mögel i byggnader till för höga bullernivåer, fallrisker, hantering av kemikalier, hot och våld och mycket annat. Skyddsronder företas av arbetsmiljöansvariga tillsammans med skyddsombud.

Vilken är egentligen skillnaden?

Den största skillnaden när det gäller att förebygga stressrelaterade sjukdomar som utmattningssyndrom är att man redan har facit. Det vill säga att man känner redan till konsekvenserna och allvaret i dessa. Man behöver alltså börja i andra ändan och identifiera riskerna som kan leda till just dessa konsekvenser, bedöma sannolikheten och vidta lämpliga åtgärder.
Exempel på risker kan vara omedvetna signaler, tabun, riskbeteenden, felbedömningar av tidsåtgång, ständig uppkoppling,  mm. Problemet är att det ofta saknas tillräcklig kunskap och insikter såväl för att identifiera riskerna som att kunna vidta lämpliga åtgärder. Ibland saknas helt enkelt befogenhet att vidta nödvändiga åtgärder.

Istället har man börjat titta på vilka symptom och varningssignaler man ska vara uppmärksam på. Ofta görs det tillsammans med företagshälsovården som inte heller har tillräckliga kunskaper utan är utbildade inom sjukvård och fysisk friskvård. Man försöker upptäcka sjukdom så tidigt som möjligt för att kunna behandla på ett tidigt stadium i stället för att förebygga .
Tänk om man skulle göra på samma sätt med bullernivåer och kemikalier. Att tillåta att medarbetare utsattes för höga bullernivåer och farliga kemikalier utan några former av skydd och föreskrifter och istället försöka uppmärksamma symptom och signaler på begynnande skada för att då kunna vidta någon form av åtgärd.

Konsekvenser bedöms olika

Utmattningssyndrom är en mycket allvarlig sjukdom som ofta leder till sjukskrivning i flera månader och ibland år. Vissa får kanske men för livet. Ändå finns oftast inte någon plan för förebyggande. Inga försäkringspengar betalas ut till den som drabbas, utom möjligen en facklig inkomstförsäkring. Ett benbrott orsakat av en fallolycka på jobbet betraktas som mycket allvarligt. En sådan olycka ger i de flesta fall utfall på försäkring till den drabbade samtidigt som arbetsgivaren kan föreläggas vite för att inte vidtagit tillräckligt med förebyggande åtgärder. Ett benbrott läker oftast på ca sex veckor.

Kontakta Leanna coaching för att få hjälp med att förebygga utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar. Befria jobbet från utmattning och öka produktivitet, engagemang och arbetsglädje! www.leanna.se

Stäng meny