Vägen till att bli av med utmattning och annan stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen.

Vägen till att bli av med utmattning och annan stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen.

Att lära sig att känna igen stressignaler och tecken på begynnande utmattning och annan stressrelaterad ohälsa är förstås bra och alldeles nödvändigt. Men vilken beredskap har man om man upptäcker den här typen av varningssignaler? Vad har man för handlingsplan?

Det allra bästa är förstås att förebygga så att ingen behöver hamna där.

Ganska ofta hör jag att personer som drabbats av utmattning själva tog på sig alldeles för mycket eller inte sa ifrån. Så är det säkert, men varför? Vad kan vi ändra på för att vissa inte ska ta på sig för mycket och att andra ska börja säga ifrån när det behövs?

För att förebygga utmattning och annan stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen behöver man:

  • Ta vara på de erfarenheter som finns hos alla dem som drabbats.
  • Bli medvetna om och undersöka de tabun som finns kring stress och bryta dessa.
  • Undersöka de subkulturer som finns ute på våra arbetsplatser som trissar upp prestationskraven.
  • Bli medvetna om vilka signaler vi skickar till varandra och vilka konsekvenser de kan få.
  • Bli medvetna om våra egna och andras värderingar för att förstå kulturen på arbetsplatsen.
  • Förstå hur stress fungerar och påverkar oss.
  • Förstå att alla befinner sig i ett sammanhang som innehåller både privatliv och arbete och att det måste finnas utrymme för båda OCH återhämtning.

Det här är den svåraste delen och den som flest behöver hjälp med. Emellertid är det insikter som samtliga på arbetsplatsen behöver ha för att kunna delta i arbetet med att identifiera riskfaktorer, som är nästa steg.

Sedan blir det lättare. När man identifierat riskerna hanterar man dem på samma sätt som fysiska arbetsmiljörisker. DVS lägger in dem i en mall för riskanalys och bedömer sannolikhet och konsekvens. Därefter är det dags att göra en åtgärdsplan för att eliminera riskerna. Åtgärderna behöver kommuniceras och förankras i hela organisationen och förstås följas upp.

Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål med siktet inställt på frihet från utmattning och annan stressrelaterad ohälsa

En arbetsmiljöpolicy måste alla företag ha. Här behöver utöver den fysiska arbetsmiljön, även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön formuleras. Om antalet anställda uppgår till 10 personer eller fler, ska policyn vara skriftlig. För att inte landa i en samling floskler är det viktigt att komplettera med mätbara arbetsmiljömål med tydliga handlingsplaner och sträva mot ständiga förbättringar.

Tycker du att det här verkar svårt? Kontakta Leanna coaching! Det kostar mycket mindre än du tror. Framför allt kostar det mycket mindre än en stressrelaterad sjukskrivning.

Just nu kan du utnyttja ett paketerbjudande med föreläsningen ”Befria jobbet från utmattning” som passar både större och mindre grupper, en workshop för riskidentifiering samt en timmas konsultation inklusive mallar. Paketet kostar 7 500 kronor, alltså mindre än en dags utbildning för en enda medarbetare vanligtvis kostar. Passa på! Gäller för bokningar gjorda före 2017-06-30

Stäng meny