Äntligen är de här!
Alltid gratis frakt i Sverige

Äntligen är de här!

Mediterraneum Nostrum betyder Vårt medelhav. Det är också namnet på en serie exklusiva hud- och hårvårdsprodukter med naturligt och ekologiskt innehåll. Basen i produkterna är olivolja och arganolja. De flesta ansiktsprodukterna innehåller dessutom hyaluronsyra och snigelsekret. Ja, egentligen är det faktiskt sekret från den ätliga vinbergssnäckan. I svenskan skiljer vi ju på sniglar och snäckor. Därför skulle vi egentligen kalla det för snäcksekret istället för snigelsekret eller snigelslem.

Tillverkningen av Mediterraneum Nostrum sker i norra Grekland av ISO-certifierade Mediterranean Cosmetics SA. För att vara ännu mera hållbara arbetar företaget även med förpackningarna. Burkarna med ansiktskrämer är av glas istället för av plast och man arbetar aktivt med att förbättra övriga förpackningar.

Sedan Mediterraneum Nostrum-produkterna kom till för sex år sedan har de fått stor spridning över världen. De finns redan att köpa i stora delar av Europa, i Asien och Syd- och Nordamerika. Nu äntligen kan man köpa dem i Sverige också. Hos oss är frakten alltid gratis. För att få veta mer om de enskilda produkterna och vad de innehåller går du in i Leannas webbshop

Kommentarer inaktiverade för Äntligen är de här!
Äntligen kan man köpa dem i Sverige!
Alltid gratis frakt i Sverige

Äntligen kan man köpa dem i Sverige!

Mediterraneum Nostrum betyder Vårt medelhav. Det är också namnet på en serie exklusiva hud- och hårvårdsprodukter med naturligt och ekologiskt innehåll. Basen i produkterna är olivolja och arganolja. De flesta ansiktsprodukterna innehåller dessutom hyaluronsyra och snigelsekret. Ja, egentligen är det faktiskt sekret från den ätliga vinbergssnäckan. I svenskan skiljer vi ju på sniglar och snäckor. Därför skulle vi egentligen kalla det för snäcksekret istället för snigelsekret eller snigelslem.

Tillverkningen av Mediterraneum Nostrum sker i norra Grekland av ISO-certifierade Mediterranean Cosmetics SA. För att vara ännu mera hållbara arbetar företaget även med förpackningarna. Burkarna med ansiktskrämer är av glas istället för av plast och man arbetar aktivt med att förbättra övriga förpackningar.

Sedan Mediterraneum Nostrum-produkterna kom till för sex år sedan har de fått stor spridning över världen. De finns redan att köpa i stora delar av Europa, i Asien och Syd- och Nordamerika. Nu äntligen kan man köpa dem i Sverige också. Hos oss är frakten alltid gratis. För att få veta mer om de enskilda produkterna och vad de innehåller går du in i Leannas webbshop

Kommentarer inaktiverade för Äntligen kan man köpa dem i Sverige!

Olivoljan som skönhetselixir, basen i våra produkter


I tusentals år har olivolja använts som skönhetsmedel för sina välgörande egenskapers skull.
Homeros beskriver i Iliaden, ca 800 år f Kr, hur parfymerad olivolja användes för skönhetsvård och den grekiske läkaren Hippokrates, ca 400 år f Kr, kallade oliven för den stora botaren och rekommenderade olivolja i salvor för att läka sår och skador.
Olivoljan går djupt ner i huden, rengör porerna och avlägsnar döda hudceller. Den tillför näring och fukt gör huden silkeslen. Den innehåller dessutom tre olika antioxidanter som skyddar hudens celler mot fria radikaler och motverkar åldertecken.
Eklologisk olivolja i sin renaste form är utgör tillsammans med ekologisk arganolja basen i hud- och hårvårdsprodukterna i serien ”Mediterraneum Nostrum MMXIII” från ISO-certifierade Mediterranean Cosmetics SA.
Till denna bas har lagts en mängd olika naturliga och ekologiska verksamma ingredienser för att få fram bästa möjliga effekt av de olika produkterna. Läs mer om våra underbara produkter för ansikte, kropp och hår på vår hemsida.

http://www.leanna.se

Kommentarer inaktiverade för Olivoljan som skönhetselixir, basen i våra produkter

Att förebygga utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar

Att förebygga utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar gör man bäst på precis samma sätt som när man förebygger fysiska skador och olyckor.

Då identifieras och bedöms risker. Hur pass allvarliga konsekvenserna skulle bli och sannolikheten att de ska inträffa. Därefter fattas beslut om lämpliga åtgärder. Målsättningen är alltid att inga medarbetare ska drabbas. Riskerna kan vara allt från allergiframkallande mögel i byggnader till för höga bullernivåer, fallrisker, hantering av kemikalier, hot och våld och mycket annat. Skyddsronder företas av arbetsmiljöansvariga tillsammans med skyddsombud.

Vilken är egentligen skillnaden?

Den största skillnaden när det gäller att förebygga stressrelaterade sjukdomar som utmattningssyndrom är att man redan har facit. Det vill säga att man känner redan till konsekvenserna och allvaret i dessa. Man behöver alltså börja i andra ändan och identifiera riskerna som kan leda till just dessa konsekvenser, bedöma sannolikheten och vidta lämpliga åtgärder.
Exempel på risker kan vara omedvetna signaler, tabun, riskbeteenden, felbedömningar av tidsåtgång, ständig uppkoppling,  mm. Problemet är att det ofta saknas tillräcklig kunskap och insikter såväl för att identifiera riskerna som att kunna vidta lämpliga åtgärder. Ibland saknas helt enkelt befogenhet att vidta nödvändiga åtgärder.

Istället har man börjat titta på vilka symptom och varningssignaler man ska vara uppmärksam på. Ofta görs det tillsammans med företagshälsovården som inte heller har tillräckliga kunskaper utan är utbildade inom sjukvård och fysisk friskvård. Man försöker upptäcka sjukdom så tidigt som möjligt för att kunna behandla på ett tidigt stadium i stället för att förebygga .
Tänk om man skulle göra på samma sätt med bullernivåer och kemikalier. Att tillåta att medarbetare utsattes för höga bullernivåer och farliga kemikalier utan några former av skydd och föreskrifter och istället försöka uppmärksamma symptom och signaler på begynnande skada för att då kunna vidta någon form av åtgärd.

Konsekvenser bedöms olika

Utmattningssyndrom är en mycket allvarlig sjukdom som ofta leder till sjukskrivning i flera månader och ibland år. Vissa får kanske men för livet. Ändå finns oftast inte någon plan för förebyggande. Inga försäkringspengar betalas ut till den som drabbas, utom möjligen en facklig inkomstförsäkring. Ett benbrott orsakat av en fallolycka på jobbet betraktas som mycket allvarligt. En sådan olycka ger i de flesta fall utfall på försäkring till den drabbade samtidigt som arbetsgivaren kan föreläggas vite för att inte vidtagit tillräckligt med förebyggande åtgärder. Ett benbrott läker oftast på ca sex veckor.

Kontakta Leanna coaching för att få hjälp med att förebygga utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar. Befria jobbet från utmattning och öka produktivitet, engagemang och arbetsglädje! www.leanna.se

Kommentarer inaktiverade för Att förebygga utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar

Bli en attraktiv arbetsgivare och behåll era kvalificerade och engagerade medarbetare, friska och glada!

Leanna coaching hjälper ditt företag att bli en attraktiv arbetsgivare som behåller sina kvalificerade och engagerade medarbetare, friska och glada.

Enligt Gallups undersökning ”State of the Global Workplace” är endast 16% av medarbetarna i svenska företag engagerade och bidrar till att föra företaget framåt. Hela 73% är oengagerade, kommer till jobbet och gör i bästa fall det de måste medan 11% är aktivt oengagerade och på ett eller annat sätt motarbetar det egna företaget.
När man ser dessa siffror ligger det nära till hands att gissa på att många av dem som drabbas av utmattningssyndrom finns bland de engagerade 16 procenten och vad det får för konsekvenser för företagen.

Befria jobbet från utmattning

Tidiga varningssignaler på utbrändhet
En viktig parameter för att behålla dessa engagerade och kvalificerade medarbetare är alltså att befria jobbet från utmattning och annan stressrelaterad ohälsa. Leanna coaching hjälper er att förebygga sådan ohälsa genom att arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö som AFS 2015:4 föreskriver.

Utveckling och coaching

Andra viktiga parametrar för att få fler engagerade medarbetare är delaktighet, möjlighet till utveckling, medledarskap som ställer krav på engagemang. För att stötta chefer och medarbetare på vägen mot en sådan organisation hjälper Leanna till med coachinginsatser.

Medarbetare och chefer som drabbats av utmattningssyndrom behöver, på sin väg tillbaka, nyorientera sig för att inte trilla tillbaka i gamla invanda spår och bli sjuka igen. Här kan Leanna coaching också framgångsrikt bidra med effektiva coaching-insatser liksom om man märker att någon befinner sig i riskzonen för att bli sjuk.

Missa inte vårens kampanj! Gäller t o m 2017-06-30

Kampanjen innehåller ett paket med föreläsningen ”Befria jobbet från utmattning”, workshop för riskidentifiering och en timmas konsultation inkl. mallar. Paketet kostar just nu endast 7 500 kr. 

Kontakta också gärna Leanna coaching för att boka in en kostnadsfri rådgivning.

Bli en attraktiv arbetsgivare!

Vägen mot att bli en attraktiv arbetsgivare som behåller sina medarbetare friska och glada, börjar hos Leanna coaching.
Leanna coaching har även samarbetspartners inom arbetsrätt, djupgående värderingsarbete och kommunikation, allt för att kunna erbjuda er det allra bästa.

Kommentarer inaktiverade för Bli en attraktiv arbetsgivare och behåll era kvalificerade och engagerade medarbetare, friska och glada!

Alla får möjlighet att anlita en coach

 

Funderar du på att anlita en coach?

Vi kommer alla till punkter i livet då vi vill ha förändring. Många förändringar genomför vi på ett eller annat sätt. Ibland kör vi fast eller vågar inte. Kanske vet du exakt vad du skulle vilja göra, men tror att riskerna är för stora eller möjligheterna för små. Kanske möter du motstånd från dem du vill ha stöd av. Kanske får du massor av goda råd som inte funkar för dig. Kanske vet du bara at du verkligen måste ha en förändring men inte riktigt till vad.

När du vill något tillräckligt mycket kan vi utgå ifrån att det är rätt för dig. Det du vill tillräckligt mycket är sällan omöjligt. Vet du vilka resurser du har och hur du kan använda dem? De flesta hinder kan du faktiskt ta dig förbi. Även de som verkar oöverstigliga kan vid en närmare titt visa sig vara ganska enkla. Det gäller bara att hitta vägen.

Det finns en väg som är rätt för dig. Din egen väg. Med hjälp av en coach kan du hitta just din väg, den som finns någonstans inom dig. Du kan också hitta modet att slå in på den, ett steg i taget tills det blir lättare och lättare för att till slut gå i mål.

När du gjort denna resa, har du förutom att du kommit dit du vill, lärt dig massor som du inte visste om dig själv. Kunskap som är din egen, som du har kvar och kan använda för att hitta nya vägar till nya mål.

Tror du att det kostar för mycket att anlita en coach? Hur mycket är det värt att uppnå dina drömmar? Hos Leanna coaching kan du dela upp betalningen på sex eller tolv månader när du köper ett paket, för att alla ska ha möjlighet att anlita en coach. Kontakta Leanna coaching för att få reda på vilka möjligheter som finns och vad som passar bäst för just dig.

Kommentarer inaktiverade för Alla får möjlighet att anlita en coach

Vägen till att bli av med utmattning och annan stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen.

Att lära sig att känna igen stressignaler och tecken på begynnande utmattning och annan stressrelaterad ohälsa är förstås bra och alldeles nödvändigt. Men vilken beredskap har man om man upptäcker den här typen av varningssignaler? Vad har man för handlingsplan?

Det allra bästa är förstås att förebygga så att ingen behöver hamna där.

Ganska ofta hör jag att personer som drabbats av utmattning själva tog på sig alldeles för mycket eller inte sa ifrån. Så är det säkert, men varför? Vad kan vi ändra på för att vissa inte ska ta på sig för mycket och att andra ska börja säga ifrån när det behövs?

För att förebygga utmattning och annan stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen behöver man:

  • Ta vara på de erfarenheter som finns hos alla dem som drabbats.
  • Bli medvetna om och undersöka de tabun som finns kring stress och bryta dessa.
  • Undersöka de subkulturer som finns ute på våra arbetsplatser som trissar upp prestationskraven.
  • Bli medvetna om vilka signaler vi skickar till varandra och vilka konsekvenser de kan få.
  • Bli medvetna om våra egna och andras värderingar för att förstå kulturen på arbetsplatsen.
  • Förstå hur stress fungerar och påverkar oss.
  • Förstå att alla befinner sig i ett sammanhang som innehåller både privatliv och arbete och att det måste finnas utrymme för båda OCH återhämtning.

Det här är den svåraste delen och den som flest behöver hjälp med. Emellertid är det insikter som samtliga på arbetsplatsen behöver ha för att kunna delta i arbetet med att identifiera riskfaktorer, som är nästa steg.

Sedan blir det lättare. När man identifierat riskerna hanterar man dem på samma sätt som fysiska arbetsmiljörisker. DVS lägger in dem i en mall för riskanalys och bedömer sannolikhet och konsekvens. Därefter är det dags att göra en åtgärdsplan för att eliminera riskerna. Åtgärderna behöver kommuniceras och förankras i hela organisationen och förstås följas upp.

Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål med siktet inställt på frihet från utmattning och annan stressrelaterad ohälsa

En arbetsmiljöpolicy måste alla företag ha. Här behöver utöver den fysiska arbetsmiljön, även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön formuleras. Om antalet anställda uppgår till 10 personer eller fler, ska policyn vara skriftlig. För att inte landa i en samling floskler är det viktigt att komplettera med mätbara arbetsmiljömål med tydliga handlingsplaner och sträva mot ständiga förbättringar.

Tycker du att det här verkar svårt? Kontakta Leanna coaching! Det kostar mycket mindre än du tror. Framför allt kostar det mycket mindre än en stressrelaterad sjukskrivning.

Just nu kan du utnyttja ett paketerbjudande med föreläsningen ”Befria jobbet från utmattning” som passar både större och mindre grupper, en workshop för riskidentifiering samt en timmas konsultation inklusive mallar. Paketet kostar 7 500 kronor, alltså mindre än en dags utbildning för en enda medarbetare vanligtvis kostar. Passa på! Gäller för bokningar gjorda före 2017-06-30

Kommentarer inaktiverade för Vägen till att bli av med utmattning och annan stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen.
Vill du ha hjälp med att arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö?
Arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö

Vill du ha hjälp med att arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö?

Har ni på ert företag hittat något bra sätt att uppfylla kraven i den nya föreskriften från arbetsmiljöverket som trädde i kraft för ett år sedan? Dvs att arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö?

Alla företag måste enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en arbetsmiljöpolicy. Hos företag med minst 10 anställda måste det vara skriftligt dokumenterat. Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” och ”Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM”

Kanske ni i likhet med många andra företag funderar på hur det ska gå till och hur ni ska få tid till det?
Att ha en skyddsrond och gå igenom den fysiska arbetsmiljön brukar inte vålla några stora problem. Att identifiera risker för stressrelaterad ohälsa är lite knivigare, särskilt som det finns mycket tabun kring stress och konflikter.
För många små företag utan egen HR-specialist kan det vara svårt att få tiden att räcka till för att sätta sig in i de här frågorna själva.
Vet ni inte var ni ska börja? eller hur ni ska göra? Känner ni att ni saknar tillräckligt med kunskap? Eller har ni helt enkelt svårt att få tiden att räcka till?
Då kan det vara idé att spara både tid och pengar genom att ta hjälp av extern kompetens.

Leanna coaching har lösningen

Leanna coaching erbjuder hjälp med att öka kunskapen på ditt företag och att identifiera risker. Vi erbjuder egna mallar för risk och konsekvensbedömning, åtgärdsplaner, arbetsmiljömål och handlingsplaner och annat som kan behövas för att arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö.
Fram till sommaren har Leanna coaching kampanj på ett paket för systematiskt arbetsmiljöarbete. Paketet består av föreläsningen ”Befria jobbet från utmattning” som passar både större och mindre grupper, workshop för riskidentifiering och en timmas konsultation inklusive mallar.

Kontakta Leanna coaching på info@leanna.se för ytterligare information eller för att boka in ett personligt möte.

Kommentarer inaktiverade för Vill du ha hjälp med att arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö?

Professionell coaching är friskvård

 

Vi gör många olika saker för att må bra fysiskt. Vi går och tränar för att hålla oss i form och ibland tar vi hjälp av en PT (personlig tränare). När vi är stressade och blir spända i musklerna går vi och får massage. Men vad gör vi för att undanröja det som gör oss stressade?

Stressade blir vi när vi känner att vi inte kan påverka vår situation. Om det får gå riktigt långt kan vi tappa greppet helt och allt snurrar på fortare och fortare tills bara måsten finns kvar. Då riskerar man att bli sjuk, att man drabbas av utmattningssyndrom, utmattningsdepression, blir utbränd, går i väggen. Fenomenet har många namn och är välkänt, inte bara i Sverige som många tror, utan i hela den moderna världen. Forskning har bedrivits på området och alla är överens om att det är ett stort problem.

När man kört fast och inte själv kan se några möjligheter att ändra på sin situation kan det vara en god idé att ta hjälp av en coach. En professionell coach använder sig av olika verktyg för att få sin klient att hitta nya perspektiv och egna vägar till lösning på sina problem. Klienten kan därmed på ett kraftfullt och effektivt sätt ta itu med sin situation på det sätt som känns rätt och kan börja fokusera på rätt saker och göra de prioriteringar som behövs för att situationen ska normaliseras.

Coachning, av en diplomerad/certifierad coach, är som massage för hjärnan och lämnar dessutom kvar lärdomar för livet att använda även i andra sammanhang. Att gå till en professionell coach är alltså en riktigt bra investering.

 

[shareaholic app=”share_buttons” id=”24814839″]

Kommentarer inaktiverade för Professionell coaching är friskvård

Hur arbetar du med den psykosociala arbetsmiljön?

Alla arbetsgivare vill sina medarbetare väl. Alla vet, att en förutsättning för att företaget ska blomstra, är att medarbetarna är engagerade, friska och trivs på sin arbetsplats. Alla som arbetar med ekonomi och personalfrågor vet vad sjukfrånvaro och personalomsättning kostar. Den som drabbats av utmattning vet vad det kostar i personligt lidande.

Att ha koll på den fysiska arbetsmiljön och att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete är för de flesta självklart. Den 31 mars 2016 trädde en ny arbetsmiljöföreskrift i kraft. I denna innefattas även den psykosociala arbetsmiljön. Även om de flesta vet att stress är ett problem saknar många vana att arbeta systematiskt med att förebygga psykosocial ohälsa som utmattning. Eftersom denna ofta har en koppling till hela livssituationen kan det vara svårt för arbetsgivaren att se hela bilden.

Leanna coaching erbjuder skräddarsydda utbildningspaket för chefer, HR-ansvariga och medarbetare som ett led i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. Utbildningen har ett coachande förhållningssätt där man tar fasta på den kunskap och de förutsättningar som finns i den egna verksamheten. Tillsammans med nya fakta utvecklas en plan för förebyggande av utmattning som passar det enskilda företaget och dess medarbetare.
Paketen kan även innehålla coachning av chefer och medarbetare i riskzonen samt medarbetare som kommit tillbaka efter en längre tids sjukskrivning.
All coaching sker under sekretess och i enlighet med ICFs* etiska regler och kärnkompetenser.

För mer information om utbildningspaketen, kontakta Leanna coaching eller lägg ett mail till info@leanna.se om du vill bli kontaktad.

*International Coach Federation

Kommentarer inaktiverade för Hur arbetar du med den psykosociala arbetsmiljön?
Stäng meny